Wedstrijdreglement Taal is Toekomst-trofee – editie 2022-2023

Davidsfonds, de Taalunie en Xpair Communication willen met de Taal is Toekomst-trofee creatieve en innovatieve initiatieven rond alle aspecten van taal belonen. Daarbij vertrekken we van een duidelijk uitgangspunt: mensen via het Nederlands samenbrengen.

Voorwaarden voor deelname

  • Het idee of project moet inzetten op een aspect van de Nederlandse taal.
  • Het idee of project moet schaalbaar zijn door Davidsfonds, de Taalunie en Xpair Communication. Wij willen het project naar een hoger niveau tillen, het breed uitrollen en het zo toegankelijk maken voor iedereen in Vlaanderen, Brussel en Nederland.
  • Als kandidaat ben je bereid om je idee, (proef)project, concept, traject… (een of meerdere keren) te komen voorstellen.

Categorieën

De Taal is Toekomst-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een inzending die zowel op creativiteit als innovativiteit scoort.

Hoe deelnemen

  • Je kan je eigen project inzenden of het project van iemand anders nomineren
  • Vul de vragenlijst op www.taalistoekomst.be volledig in
  • Als je het project van iemand anders nomineert, breng die persoon dan op de hoogte.
  • Projecten indienen kan tot 30 november 2022.

Jury, selectie en prijsuitreiking

De onafhankelijke jury bestaat uit een kerngroep van drie leden en een voorzitter die zullen oordelen of de inzending voldoende scoort op zowel creatief als innovatief vlak. En of het beantwoordt aan de voorwaarden en doelen van Taal is Toekomst.

De prijsuitreiking gebeurt in maart 2023.

Prijs

De winnaar van de Taal is Toekomst-trofee kan rekenen op een programma op maat om het initiatief naar een hoger niveau te tillen. Davidsfonds en de Taalunie stellen hiervoor enkele experts ter beschikking die het project zullen begeleiden en professionaliseren. Denk aan coaching, marketing- en communicatieondersteuning …

Slotbepalingen

Door deel te nemen ga je akkoord met de gestelde voorwaarden.

De prijs is niet inwisselbaar tegen contact geld.

De prijs is niet overdraagbaar naar een ander project.

Als de kwaliteit van de ingediende projecten onvoldoende is om voor de trofee in aanmerking te komen, behouden Davidsfonds, de Taalunie en Xpair Communication zich het recht voor de trofee niet uit te reiken.